Pri príležitosti Svetového dňa včiel, dňa 20.5.2024, naša škola usporiadala náučno-zážitkové stretnutie so včelárom pre žiakov 2. a 3. ročníka. Toto interaktívne stretnutie bolo plné zaujímavostí a nových poznatkov o živote včiel, ktorými sme nadviazali na vedomosti, ktoré žiaci nadobudli na hodinách prvouky a prírodovedy.
Včelár žiakom priblížil fascinujúci svet včielok, ich dôležitú úlohu v prírode a význam pre ľudstvo. Žiaci mali možnosť pozorovať živé včely v pozorovacom úli a dozvedeli sa o rôznych včelích produktoch. Okrem toho sme mali príležitosť ochutnať pravý slovenský med, ktorý bol veľmi lahodný.
Včelár tiež predviedol rôzne včelárske pomôcky a nástroje, ktoré používa pri svojej práci. Žiaci si mohli vyskúšať, ako sa používajú. Tiež sa dozvedeli, ako sa včelári starajú o včely a získavajú med.
Na záver sme od pána včelára dostali materiál na výrobu sviečok z včelieho vosku. Každý žiak si tak mohol odniesť domov sviečku, ktorú si sám vyrobil.
Toto stretnutie bolo nielen príjemným spestrením dňa, ale aj dôležitým pripomenutím toho, ako sú včely nevyhnutné pre naše ekosystémy a aký majú vplyv na našu potravinovú bezpečnosť. Dúfame, že naše malé včelárske dobrodružstvo inšpiruje žiakov k ochrane a obdivu týchto úžasných tvorov.