Dňa 5. februára 2024 sa v CVČ Domino uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády, kde našu školu reprezentovali 8 žiaci zo 6.-9. ročníka.

V silnej konkurencii 20 súťažiacich v kategórii D získal

Peter Gaľaš (8.A) 2. miesto s postupom do krajského kola.

V kategórii F sa spomedzi 18 súťažiacich umiestnil Richard Janeček (6.B) na 3. mieste.

Úspešnými riešiteľmi sú aj Tatiana Galdunová a Jana Miklošová (9. roč.), Amália Mária Pavlíková a Rastislav Odermarský (7. roč.) a Maxim Pariľák (6.B).

Všetkým blahoželáme a Peťovi prajeme veľa úspechov v krajskom kole!