Veľmi sa tešíme, že sa nám aj tento školský rok podarilo zapojiť do aktivity Ponožkový október - Daruj kúsok tepla. Išlo o zbierku nepoužitých ponožiek, ktoré každoročne dostávajú ľudia bez domova na začiatku zimy. Vďaka všetkým, ktorí sa zapojili, môžeme odovzdať Charitnému domu sv. Alžbety ponožky, ktoré zohrejú 60 ľudí. 
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli.