Vážení rodičia,
oznamujeme Vám,

že na základe vysokej chorobnosti žiakov a na odporúčanie 

RÚVZ v Košiciach so súhlasom zriaďovateľa
 
od 22.12.2022 (štvrtok)
prerušujeme
 
výchovno-vzdelávací proces v základnej aj materskej škole.

Vyučovanie sa začne po vianočných prázdninách 9.1.2023.
 

Prajeme Vám požehnané a milostiplné vianočné sviatky.

Vedenie ZŠ s MŠ Košice-Krásna