Stretnutie učiteľov a vychovávateľov katolíckych škôl Košickej arcidiecézy sa začalo v piatok 18. novembra v Kostole sv. Gorazda a spoločníkov sv. omšou, ktorú celebroval košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč.
 
Vo svojom príhovore povzbudil učiteľov katolíckych škôl, keď povedal: "Hľadajme teda prvotné nadšenie a s radosťou konajme poslanie katolíckeho učiteľa ..."
 
Po skončení svätej omše sa 590 účastníkov metodického dňa presunulo do Spoločenského pavilónu, kde program pokračoval veľmi zaujímavými prednáškami. Pavol Hrabovecký, prodekan Teologickej fakulty v Košiciach rozprával o duchovných temperamentoch a Tomáš Rusnák si pripravil prednášku na tému Integrálne inovujeme zdravie. Metodický deň sme ukončili spoločným obedom.
 
Viac o metodickom dni sa dočítate na stránke Košickej arcidiecézy: