Dvaja žiaci našej školy,
 
Alexander Takáč (6.B) a Filip Fedor (4.B),
 
sa dňa 4.5.2022 zúčastnili krajského kola recitačnej súťaže
 
Hviezdoslavov Kubín v Michalovciach.
 
Ukázali svoje recitačné umenie a v silnej konkurencii získali nádherné umiestnenia.
 
Alexander Takáč - 2. miesto v II.kategórii v prednese prózy
Filip Fedor - 3. miesto v I. kategórii v prednese poézie
 
Obidvom chlapcom blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.