Dňa 20.4.2022 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci ukázali svoje recitačné nadanie a dokázali obstáť v ťažkej konkurencii s takýmito
 výsledkami:
Alexander Takáč, VI.B - II. kategória poézia - 1. miesto
- postup do krajského kola
Matúš Michalanský, IV.B - I.kategória poézia - 2. miesto
- s návrhom na postup do krajského kola
Filip Fedor, IV.B - I.kategória próza - 2. miesto
- s návrhom na postup do krajského kola
Terézia Ogurčáková, VII. roč. - III.kategória poézia - 3. miesto
Anna Mária Pavlíková, IX. roč. - III.kategória próza - 3. miesto