Počas jesenných prázdnin žiaci 3.A a 3.B triedy pozvali svojich starých rodičov na návštevu do školy, na hodinu čítania v piatok, 3. novembra.
Starí rodičia deťom prečítali príbeh levieho kráľa, porozprávali o tom, aké to bolo, keď oni chodili do školy, aké knihy vtedy čítali... Zvedavé deti sa ich na všeličo povypytovali, odovzdali starkým darčeky, ktoré pre nich vytvorili, nakreslili ilustrácie k príbehu a na záver zaspievali hymnu našej školy. Starým rodičom sa v triedach veľmi páčilo a my veríme, že deti aj starí rodičia budú na spoločné chvíle v škole dlho spomínať.