Dňa 27.4.2022  naši štvrtáci navštívili planetárium, kde si zaujímavým a odborným výkladom doplnili vedomosti o vesmíre, ktoré sa učili na hodine prírodovedy.