Dňa 23.5.2023 sa naši žiaci a žiačky zúčastnili Okresného kola v atletike, kde dosiahli vynikajúce výsledky.

Družstvo dievčat ( M. Krivdová, L. Poprocká, K. Andiľová, N. Vargová, E. Gromusová, L. Ivánová)
1. miesto - postup na Krajské Majstrovstvá.
Družstvo chlapcov ( M. Tomko, Š, Kravčák, D. Truhan, O. Gazdík, M. Lacko, D. Zamba)
 - 2. miesto.
 
Jednotlivci:
M. Krivdová - 1. miesto - vrh guľou
                      1. miesto - štafeta 4x60 m
                      2. miesto - beh na 60 m
E. Gromusová - 1. miesto - štafeta 4x60 m
                          2. miesto - hod vortexom
N. Vargová - 1. miesto - štafeta 4x60 m 
                     3. miesto - skok do výšky
K. Andiľová - 1. miesto - beh na 800 m
L. Poprocká - 1. miesto - štafeta 4x60 m
L. Ivánová - 3 miesto - vrh guľou
 
M. Tomko - 1. miesto - beh na 60 m
                   1. miesto - štafeta 4x60 m
                   3. miesto - beh na 800 m
D. Truhan - 1. miesto - štafeta 4x60 m
                   2. miesto - beh na 800 m
                   3. miesto - vrh guľou
Š. Kravčák - 1. miesto - štafeta 4x60 m
                     3. miesto - beh na 60 m
O. Gazdík - 1. miesto - štafeta 4x60 m
                   3. miesto - hod vortexom
 
Dievčatá na Krajských Majstrovstvách obsadili vynikajúce 5. miesto.
 
Gratulujeme