Relácia o činnosti a živote na našej škole bude na rádiu Lumen vysielaná

v stredu 13. 10. 2021 o 13,10 a hod. a večer o 20,00 hod. 

V relácii Lupa sa predstavia učitelia a žiaci našej školy,

ktorí budú rozprávať o úspechoch a aktivitách našej školy.

Tešíme sa z možnosti prezentovať výsledky školy v katolíckom rozhlase.