Október 2021
Mesiac modlitby sv. ruženca
S Máriou kráčajme po ceste k svätosti

Každý potrebuje Matku, Sestru! Panna Mária nám podáva ruku, aby nás mohla viesť. Tento mesiac sa budeme modliť v triedach každý deň desiatok ruženca. Môžeme tiež napísať svoje vlastné prosby, či poďakovania a vložiť ich do nádoby v kaplnke pred oltár. Chceme sa stať priateľmi Panny Márie a svätých, preto sa každý týždeň zoznámime s dvomi z nich. Pozývame aj Vás, aby ste sa pridali k nám! Pošlite po svojich deťoch napísanú svoju modlitbu. Alebo sa zastavte v kaplnke školy. Nájdete tam galériu svätých. A okienka sú voľné ... Svätosť je pre každého! Panna Mária nás čaká!