„Umenie zmýva z duší prach každodennosti.“ Pablo Picasso
 

K predvianočnému obdobiu nepochybne patrí aj kultúra - predvianočné koncerty, recitály, divadelné predstavenia, vianočné filmy. Každý rok sa snažíme v tomto období vyjsť z tried, z každodennosti a niečo iné, niečo pekné, umelecké a hodnotné zažiť. Zároveň sa učiť byť v inom prostredí, inak sa obliecť, učiť sa spôsobom mimo školy.  

Tento rok sa naša škola vybrala na predstavenie, ktoré sa roky spája s Vianocami - na detský balet Luskáčik.
Pre mnohé z našich detí to bola úplne prvá návšteva Národného divadla, pre niektoré to bol úplne prvý balet, prvé stretnutie s klasickou hudbou a živým orchestrom, spojením tanca, hudby, svetiel, kulís a príbehu.
 
Veríme, že si všetci učitelia aj žiaci odniesli niečo pekné do ďalších dní.