Do regionálneho kola súťaže Hviezodslavov Kubín postúpili z našej školy traja žiaci. Všetci traja uspeli v silnej konkurencii recitátorov z celého regiónu Košice a Košice okolie a získali prekrásne umiestnenia.
Natália Fedorová - 1.kategória - poézia - 1.miesto - postup do krajského kola
Filip Fedor -  2. kategória - poézia - 1. miesto - postup do krajského kola
Terézia Ogurčáková - 3. kategória - poézia - 3. miesto
 
Blahoželáme a postupujúcim želáme veľa úspechov v krajskom kole!