Milí rodičia,

na základe pokynov zverejnených Ministerstvom školstva SR
od 03. 05. 2021 vyučovanie v okrese Košice I-IV prebieha v 1. až 9. ročníku prezenčnou formou.
Prevádzka našej školy je v bežnom režime.

Pre deti a žiakov je vstup umožnený bez preukázania sa testu. Pri vstupe do školy sa teda žiaci nebudú musieť preukazovať negatívnym testom či už svojim alebo svojho zákonného zástupcu.

Rodič predkladá Vyhlásenie o bezinfekčnosti Príloha 8.

Ďakujeme Vám za ochotu a trpezlivosť pri dodržiavaní epidemiologických opatrení.

PaedDr. Veronika Becová