Každý rok sa naša škola zapája do zbierok, ktoré pomáhajú. Nezabúdame na ľudí, deti, ľudí s nevýhodnením, ani na zvieratá.Ani tento školský rok nie je výnimkou.
V októbri a v novembri sa nám podarilo vyzbierať veľa potrebných vecí pre útočisko pre ľudí v krajnej núdzi a bez domova. 
Veríme, že sme vyzbieranými vecami priniesli kúsok tepla nielen pre telo, ale aj pre srdcia tých, ktorí pomoc druhých potrebujú.
 
Ďakujeme všetkým rodinám žiakov a učiteľov, ktorí sa do zbierky zapojili.