Milí žiaci, vážení rodičia

Po zaslúžených prázdninách sme pripravení na otvorenie školského roka 2022/2023.

S radosťou, ale zároveň plní očakávania sa tešíme na príchod detí a žiakov našej školy.

 

Otvorenie školského roka 2022/2023

 

Všetci sa stretneme v kostole v Krásnej pri svätej omši dňa 05. septembra 2022 o 9,00 hod.

Žiaci 1. ročníka sa stretnú pred Kaštieľom o 8,40

Po svätej omši bude program pokračovať na školskom dvore krátkym programom a otvorením nových priestorov školy v prázdnom pavilóne.

 

Všetci žiaci donesú triednej učiteľke/učiteľovi Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti TU   

Vyučovanie pre žiakov končí o 11,00 hod.

 

06. septembra 2022 vyučovanie pre žiakov končí o 11,30 hod. V tento deň žiaci dostanú učebnice.

 

Školská jedáleň a ŠKD je v prevádzke od 06. septembra 2022

 

Ak rodič ešte neodovzdal Zápisný lístok na stravovanie je potrebné tento doručiť triednej učiteľke/triednemu učiteľovi  najneskôr do 6. 9. 2022.