Hovoriť, rýchlo odpovedať a tvoriť vety v cudzom jazyku je dôležité. Aj preto sú hodiny s lektormi pre našich žiakov veľmi užitočné. Majú možnosť využiť svoje vedomosti, skúšať hovoriť plynulo, reagovať na cudzí jazyk u človeka, pre ktorého je materinský.
Lektorku Natáliu už dobre poznajú z minulého roka naši deviataci, a tak si opätovné stretnutie s ňou naozaj užili. Naučili sa novú pieseň a v skupinkách za jej malej pomoci vytvárali projekty na tému Cestovanie. Naši ôsmaci síce Natáliu iba spoznali, ale tiež veľmi pekne pracovali na zadaných úlohách, čím sa zaoberajú ľudia v jednotlivých ročných obdobiach, v dňoch v týždni. Ani v ich triede nechýbala veselá pieseň zameraná na tému, ktorej sa na hodinách venujú. Obe triedy dostali za znalosť slov, výslovnosť a hlavne odvahu veľkú pochvalu.