Dňa 26.3. 2024 naši recitátori zabojovali na okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín a získali krásne umiestnenia. 

Filip Fedor - 2. kategória (poézia)

- 1. miesto – postup do regionálneho kola  

Terézia Ogurčáková - 3. kategória (poézia) 

- 1. miesto – postup do regionálneho kola  

Natália Fedorová - 1. kategória (próza)

- 2. miesto s návrhom na postup do regionálneho kola 

Mária Amália Pavlíková - 3. kategória (próza)

- 2. miesto  

Zoja Lacková -  1. kategória (poézia)

- 3. miesto  

Všetkým srdečne blahoželáme

a postupujúcim želáme v regionálnom kole opäť veľa úspechov.