Dňa 7. decembra 2023 našu školu úspešne reprezentovali dve žiačky z 1. stupňa na speváckej súťaži tradičnej a modernej vianočnej piesne pod názvom Dominikova vianočná pieseň. Súťaž sa konala na Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach.

Cieľom spomínanej súťaže je vyzdvihnúť kultúru a hodnotu vianočnej piesne, poukázať na krásu koledy, podporovať spoluprácu medzi školami rôznych zriaďovateľov a vyzdvihnúť povedomie o osobnosti bl. Metoda Dominika Trčku.

Žiačka Katka Chovanová z 3. A triedy získala zlaté pásmo v kategórii spevákov 3. – 4. ročníka ZŠ

a žiačka Adelka Petrovajová z 2. A triedy získala strieborné pásmo v kategórii spevákov 1. – 2. ročníka ZŠ.

Blahoželáme dievčatám k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy!