Popolcovou stredou sa začína 40-dňový pôst, ktorý je duchovnou prípravou na pripomenutie si ukrižovania Krista a oslavou Jeho slávneho zmŕtvychvstania v období Veľkej noci. Deň pred týmto dňom prísneho pôstu sme si v našej škole pripomenuli  menšou fašiangovou oslavou. Žiaci našej školy s pomocou rodičov doma napiekli tradičné fašiangové pečivo ako fánky a šišky, ktoré potom bolo chutným pohostením pre ostatných spolužiakov v triede. Zároveň niektorí žiaci prišli vystrojení v tradičnom ľudovom odeve alebo ozdobení pekným folklórnym prvkom. Celé dopoludnie sa nieslo v duchu ľudových tradícií a chutí, čím sme oživili zvyky našich predkov.