Dňa 8.2.2023 sa uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády,

ktorého sa zúčastnilo 8 žiakov 6.-9. ročníka našej školy.

 

V kategórii F (VI. ročník) obsadila

Mária Amália Pavlíková

1. miesto.

 

Úspešnými riešiteľmi sú aj

Svetozár Andrej Pavlík (IX. roč.),

Ema Gromusová (IX. roč.),

Tatiana Galdunová (VIII. roč.),

Terézia Ogurčáková (VIII. roč.) a 

Aneta Gromusová (VI. roč.).

 

Víťazke a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!