Naše tri siedmačky tieto dni vytrvalo pokračovali v čítaní Svätého Písma a príprave na diecézne kolo Biblickej olympiády. Súťaž sa uskutočnila 16.4.2024 v priestoroch Arcidiecézneho úradu.

V príhovore otec biskup Marek Forgáč všetkým poprial hlavne radosť a vyjadril: "Už teraz ste víťazi, lebo cez čítanie Svätého Písma budujete priateľstvo s Pánom Bohom."

Viktória Pietraszeková, Mária Amália Pavlíková a Katarína Štefušová krásne reprezentovali našu školu a v konkurencii so 16timi školami sa umiestnili na 7. mieste. Nebol to ľahký boj, otázky boli náročné a bodové rozdiely od súperov minimálne. Dievčatám gratulujeme a prajeme ešte veľa pekných chvíľ pri priateľstve s Pánom Ježišom.

Záverom srdečne ďakujeme p. uč. Sarkovej, ktorá pripravila s dievčatami scénku. Bola to ďalšia z podmienok účasti v tejto súťaži. Naša scénka sa porote páčila najviac, a získali sme za ňu plný počet bodov. Posúďte sami:


https://youtu.be/pt-Y-vRuvIA?si=T6Bb38Mbn_W0Ub4d