Naši žiaci sa v tomto školskom roku 2022/2023 zapojili do veľmi zaujímavej súťaže iBOBOR, ktorá sa konala od 07.11.2022 do 11.11.2022. Zúčastnilo sa jej 24 žiakov tretieho až siedmeho ročníka v kategóriách Drobec, Bobrík a Benjamín.  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. V minulom školskom roku sa súťaž konala v 54 krajinách a zapojilo sa do nej viac ako dva a pol milióna súťažiacich. Naši žiaci sa umiestnili na popredných miestach v rebríčku úspešných riešiteľov. Gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a tešíme sa na nové úlohy v ďalšom roku.