Hora ZVIR pri obci Litmanová je miestom zjavení Panny Márie, ktorá sa predstavila ako Nepoškvrnená čistota. Dvom dievčatám sa Panna Mária zjavila 5. augusta 1990 a teda v tomto roku gréckokatolícka cirkev oslavuje 30. výročie od prvého zjavenia Panny Mária na hore Zvir.
V auguste všetci zamestnanci našej školy navštívili  toto pútnické miesto. Išli sme poďakovať za prejavy Božej lásky, Božej pomoci, odovzdať svoje životy pod ochranu Matky Božej. Zároveň sme išli vyprosiť milosti pre všetkých, s ktorými sa stretávame v osobnom aj pracovnom živote.
Na púti nás sprevádzal pán kaplán Dominik a cestou naspäť sme sa zastavili v jeho rodnej obci v Plavnici. Tu sme navštívili  miestny kostol Sedembolestnej Panny Márie a pomodili sme sa korunku Božieho milosrdenstva. Posilnený Božou milosťou a láskou Panny Márie začíname nový školský rok.