Tento rok bolo na sviatok sv. Mikuláša u nás v škole opäť veselo. Aj keď prišiel so svojimi anjelmi neštandardne a svoju bradu skrýval pod rúškom, radosť z jeho prítomnosti v triedach to neprekazilo.

A keďže naši žiaci sú usilovní a dobrí, ani jedno dieťa neobišlo naprázdno. 
 
Nech nás štedrosť sv. Mikuláša inšpiruje a nech tento sviatok prežívame nielen v očakávaní, že niečo dostaneme, ale nech sa cez neho naučíme všímať si tých, ktorí pomoc potrebujú. Obdarovávajme sa vzájomne nielen sladkosťami, ale aj pekným slovom, povzbudivým úsmevom, či láskavým pohľadom.
 
Svätý Mikuláš, oroduj za nás!