Dňa 31. 1. 2024 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže v umeleckom prednese kresťanskej poézie a prózy pod názvom „...A slovo bolo u Boha...“ v Spojenej škole sv. Košických mučeníkov na Čordákovej ulici v Košiciach.

Našu školu úspešne reprezentovali žiačky:

  • Zuzana Mišenčíková z II. B, ktorá získala 1. miesto v prednese prózy v kategórii 1. – 2. roč., a postúpila do celoslovenského kola tejto súťaže
  • Zoja Lacková zo IV.A, ktorá získala čestné uznanie v prednese prózy v kategórii 3. – 4. roč., 
  • Mária Amália Pavlíková zo VII. roč., ktorá získala 2. miesto v prednese poézie v kategórii 7. – 9. roč. 

 

Všetkým srdečne blahoželáme a Zuzke želáme v celoslovenskom kole veľa úspechov!