Dňa 31.3.2023 sa uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády,

ktorého sa zúčastnilo 9 žiakov 2. stupňa našej školy.

V kategórii G (V. ročník) obsadila spomedzi 25 žiakov

Nela Matvijová z V.A

2. miesto.

Úspešnými riešiteľmi sú aj

Barbora Horváthová (IX. roč.), Jana Miklošová (VIII. roč.),

Mária Amália Pavlíková a Aneta Gromusová (VI. roč.).

 

Nelke a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!