Konzultácie pre rodičov,

triedny aktív rodičovského spoločenstva

sa uskutoční dňa

29. novembra 2023

v čase od 15:00 do 16:30 hod.

v jednotlivých triedach základnej školy.