Žiaci 2.A dňa 14.3.2024 absolvovali vzrušujúci projektový deň so zameraním na tému "Včely". Tento projektový deň bol plný zaujímavých aktivít a ponúkol  žiakom jedinečnú príležitosť objaviť fascinujúci svet týchto dôležitých tvorov.

Počas dňa žiaci absolvovali rôzne vzdelávacie, zábavné aktivity a diskusie, ktoré umožnili našim žiakom lepšie porozumieť významu včiel pre našu planétu. Veľa sa dozvedeli o živote včiel, ich úlohe pri opeľovaní rastlín a dôležitosti ochrany ich prostredia. Tento zážitok im poskytol úžasnú príležitosť priblížiť sa k prírode a objaviť krásy a zázraky života včiel.

Projektový deň na tému "Včely" nielenže poskytol našim žiakom nové poznatky, ale tiež ich inšpiroval k ochrane životného prostredia. Veríme, že tieto vzdelávacie zážitky budú pre našich žiakov prínosné a pomôžu im rozvíjať zodpovedný a udržateľný vzťah k prírode.