Prváci po prvýkrát navštívili Knižnicu pre deti a mládež v Litparku a stali sa jej čitateľmi. Pani knihovníčka im pripravila zaujímavé aktivity k príbehu z knihy Kvak a Čľup.