Dňa 3.11.2022 sa na našej škole uskutočnilo Okresné kolo v stolnom tenise.

Žiaci D. Hybben, A. Takáč a D. Martončik 
obsadili 3. miesto 
a taktiež žiačky L. Ivanová, M. Čontošová a T. Šípková 
obsadili 3. miesto.
 
Gratulujeme