V stredu 17.5.2023 prváčikovia z 1. A aj z 1.B pri príležitosti Dňa matiek pozvali do školy svoje mamky, aby im poďakovali za ich starostlivosť, každodennú námahu a hlavne za ich veľkú lásku. Deti svoju vďaku mamičkám vyjadrili krátkym pásmom básničiek a piesní. Potom im odovzdali prekvapenie - ručne vyrobené darčeky a vlastnoručne napísané pozdravy. Po ukončení programu v triedach, všetci spolu v kaplnke poprosili našu nebeskú Matku Pannu Máriu o ochranu a požehnanie pre naše mamičky.

 

Dobrotivá Matka Mária, zverujeme pod Tvoju ochranu naše mamky.

Nech ich Tvoja milosť posilňuje vo všetkých každodenných úlohách

 spojených s ich materinským poslaním.