Už niekoľko rokov si Európa pripomína rozmanitosť kultúr a jazykov svojich štátov vďaka Európskemu dňu jazykov, ktorý tento rok pripadol na pondelok 26.9.. Aj tentokrát sa do tejto zaujímavej akcie zapojili žiaci II. stupňa našej školy, pričom sme tento deň spojili aj s Dňom športu.

Začali sme netradične – anglickou svätou omšou, ktorú v našej kaplnke slávil Dr. Pavol Hrabovecký S.T.D. . Bola to prvá skúsenosť našich žiakov, ale určite nie posledná. Neskôr žiaci pripravili jazykové stanovištia, na ktorých mali pripravené pestré kvízy týkajúce sa kultúry a jazyka rôznych európskych krajín. Stanovištia boli obohatené o zaujímavé športové aktivity, kde sa žiaci aj pohybovo vyžili. Tento celý deň bol skvelou zmesou mentálnej, fyzickej, ale hlavne náučno-zábavnej činorodosti.