Od 13. - 17. 2. 2023 sa žiaci 7. A triedy a 8. ročníka zúčastnili lyžiarskeho kurzu v rekreačnom stredisku Jahodná.
Pod dozorom inštruktorov a v skvelom počasí si všetci žiaci osvojili a zdokonalili techniku lyžovania, ktorú si mohli preveriť v záverečných pretekoch. Víťazom gratulujeme.

LVK 2023 (mBerry)

LVK 2023