Naša škola sa počas októbra zapojila do Farebného mesiaca rôznymi aktivitami: 1. Do kaplnky sme si na začiatku mesiaca pripravili veľkú zemeguľu z Misijných diel a srdiečka vo farbách jednotlivých kontinentov. Každý deň sme sa modlili spolu triedy alebo jednotlivci jeden desiatok ruženca /20 pracovných dní - na každý deň jedno tajomstvo, čiže nám vyšiel v priebehu mesiaca presne celý ruženec: radostný, svetla, bolestný a slávnostný/, obrázky tajomstiev sme postupne pridávali na nástenku v kaplnke a zasypávali sme zemeguľu našou láskou, ktorú sme prejavili modlitbou a vyjadrili farebnými srdiečkami. 2. Okrem toho každú stredu sme sa v našej kaplnke pred svätou omšou modlili ruženec celá škola /kto chcel/ s pánom kaplánom. 3. Učitelia, ktorí mali čas, sa stretávali na jeden desiatok ruženca celý mesiac ráno v kaplnke školy pred vyučovaním a modlitbu obetovali za našu školu a požehnanie pre rodiny našich žiakov i zamestnancov. 4. Týždeň pred Misijnou nedeľou sme vyzvali deti a učiteľov, aby sa pripojili a každý deň sa obliekli do inej farby podľa kontinentov, aby sme týmto ešte viac mysleli na ľudí, za ktorých sa modlíme: v pondelok do zelenej v utorok do červenej v stredu do bielej vo štvrtok do modrej v piatok do žltej. 5. Vo farskom kostole sme sa v stredu 18.10. zapojili do výzvy Milión detí sa modlí ruženec a spolu s veriacimi z našej farnosti sme sa pomodlili ruženec, ktorý sme zároveň skladali pred oltárom, tiež v misijných farbách z Misijného diela detí. 6. V rámci nášho Misijnného zrnka sme sa v kaplnke modlievali vo štvrtky celý ruženec.