Po úspešnom školskom roku prichádzajú pre žiakov vytúžené letné prázdniny
a pre zamestnancov zaslúžené dovolenky.
 
Prajeme všetkým žiakom a ich rodinám, všetkým našim zamestnancom pokojné,
slnkom a radosťou zaliate letné dni spevádzané Božou milosťou a požehnaním.
 
Nech je pre Vás tento čas naplnením v kruhu Vašich blízkych.