V stredu 24. mája 2023 sa v priestoroch divadelnej sály Kultúrneho strediska Stropkov uskutočnil 25. ročník súťaže v prednese náboženkých piesni žiakov základných škôl a základných umeleckých škôl Košickej arcidiecézy. Súťažilo 44 súťažiaich z 15 škô. Ich výkony hodnotila porota v tomto zložení: predseda poroty Michaela Sušinová dis.art., riad. ZUŠ F. Veselého v Stropkove, členovia poroty Mgr. Katarína Gremanová, Mgr. Andrea Tóthová - Konzervatórium Timonova 2, Košice.
Súťaže sa zúčastnili naše žiačky Katarína Chovanová z 2.A triedy, ktorá súťažila v 1. kategórii (sólo vo veku 6. - 9. rokov) a Mária Amália Pavlíková zo 6. triedy, ktorá súťažila v 2. kategórii (sólo vo veku 10 - 12 rokov). Katarína Chovanová sa s piesňou Celý som Tvoj, umiestnila v zlatom pásme a Mária Amália Pavlíková sa s piesňou Zrnko soli, umiestnila v striebornom pásme vo svojich kategóriách. Dievčatám gratulujeme a prajeme veľa ďalších speváckych úspechov.