Žiaci našej školy nám opäť raz ukázali, akí sú tvoriví a nápadití! 
Naplno využili Deň jablka a zapojili sa do súťaže o najkrajšie jablkové výtvory. 
Nielenže nám miestnosť krásne jablkovo voňala, ale jablkové kreácie nás zaviedli do všelijakých možných svetov. Ďakujeme za všetky sovy, kraby, korytnačky, sloníky, vtáčiky, motýle, stonožky, ale aj jablkové kytice, snehuliakov, pirátov a dokonca menu z McDonaldu.
 
Niečím malým sme odmenili všetkých, a čo najviac z Vás aj darčekmi. 
Za najkrajšie a najtvorivejšie výtvory si ceny odniesli:
Oliver Kolcun, Dávid Nosáľ, Marta Hudecová, Janko Saxa, Anna Kolcunová, Simonka Gicová, Amálka Nemcová, Sandra Bačová, sestry Dolné, Natálka Fedorová.