Deviataci sa v rámci vyučovania dejepisu aktuálne venujú obdobiu komunistickej totality v Československu. Z toho dôvodu navštívili v piatok 9.6.2023 Múzeum obetí komunizmu na Moyzesovej ulici v Košiciach. Múzeum moderným a pútavým spôsobom približuje túto nedávnu dobu našich dejín. Ponúka silné videosvedectvá ľudí prenasledovaných komunistickou mocou - tzv. triednych nepriateľov, menné zoznamy vyše 70 000 nespravodlivo odsúdených v rámci Slovenska, interaktívnu mapu s možnosťou vyhľadávania odsúdených za „protištátnu činnosť“ podľa jednotlivých obcí. Medzi odsúdenými z Krásnej nad Hornádom si takto aj naši žiaci našli svojich príbuzných.

Druhú časť múzea tvorí Knižnica  samizdatu a exilovej literatúry, kde sú okrem samotných zbierok tejto literatúry a tlače predstavené aj spôsoby šírenia informácií počas obdobia tvrdej cenzúry. Žiaci si tu mohli vyskúšať písanie na písacom stroji, čo bol jeden z hlavných nástrojov pri šírení necenzurovaných informácií.

Vďaka vysoko profesionálnemu obsahovému spracovaniu a pútavému lektorskému výkladu táto téma žiakov skutočne zaujala.  Ďakujeme všetkým, ktorí majú zásluhu na tom, že dnešná mladá generácia môže takto spoznať krutosť a nezmyselnosť totalitného režimu, a tak sa stávať citlivejšou voči násiliu a nespravodlivosti.