V rámci Týždňa vedy a techniky Slovenskej akadémie vied navštívili opäť našu školu pani psychologičky Jana Papcunová, PhD. a Miroslava Bozogáňová, PhD. S našimi ôsmakmi a deviatakmi v rámci občianskej náuky hovorili o viacerých témach, ktoré hýbu virtuálnym svetom nielen v našej spoločnosti, ale na celom svete. Na začiatku sa žiaci mohli niečo viac dozvedieť o "fishingu", ako sa možno brániť neželaným smskám a správam. Dozvedeli sa o výskume virtuálneho priestoru, ktorý sa realizuje na akadémii vied, ale aj o niekoľkých zaujímavých zisteniach výskumov, napríklad, koľko percent mladých Slovákov malo skúsenosť s nenávistným prejavom na internete. Spoznali nové možnosti, kde pri akýchkoľvek problémoch v škole vyhľadať pomoc na Edupage. Na záver stretnutia sa hovorilo o dôležitosti komunikovať problémy a o vyhľadávaní pomoci. Ďalšie zaujímavé otázky a témy sme si sľúbili zodpovedať na najbližšom spoločnom stretnutí pri návšteve Centra spoločenskovedných a psychologických vied Slovenskej akadémie vied v Košiciach.