Po schválení projektu sme z Fondu zdravia mesta Košice zakúpili na školský dvor basketbalový kôš, fit trénera a prostredie sme skrášlili Vavrínovcom lekárskym. S osadením nám pomohla Mestská časť Košice-Krásna a zároveň 7.10.2022 sme zorganizovali streleckú súťaž v hode na basketbalový kôš pre žiakov 7.-9. ročníka našej školy. Víťazi v kategóriách si odniesli pohárové trofeje a prví traja aj medaile. 
Aj takto sa snažíme podporiť pohyb a zdravie našich žiakov.