„Každý je génius. Ale ak budete posudzovať rybu podľa jej schopnosti
vyliezť na strom, bude celý svoj život žiť s vedomím, že je neschopná.“
Albert Einstein

 


V utorok 14. 5. sa konalo regionálne kolo súťaže IQ olympiáda,

ktorú organizuje MENSA Slovensko a aj naša škola mala svoje zastúpenie.


Reprezentoval nás žiak ôsmeho ročníka, Vladimír Lenart.

 

IQ olympiáda je určená pre všetkých žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ, resp. primy až kvarty osemročných gymnázií. Nepreveruje "naučené" vedomosti, ale najmä schopnosť logicky uvažovať a je zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí. V tomto roku sa súťaže zúčastnilo 11 314 detí z celého Slovenska. Z úvodného kola postúpilo najlepších 80 detí do regionálneho kola Východ (Košický a Prešovský kraj spolu). A práve medzi nimi bol aj náš zástupca. Vlado dosiahol v úvodnom kole vynikajúce hodnotenie - 95% celoslovenský kvantil. Umiestnil sa teda medzi 5% najinteligentnejšími deťmi na Slovensku, ako 60. v poradí na východnom Slovensku. Regionálne kolo sa konalo v priestoroch UPJŠ v Košiciach.

Pekné umiestnenie v úvodnom kole dosiahli aj

Matej Ogurčák (116./6.B) a Natália Matoňaková (131./9.roč).

Všetkým zapojeným žiakom ďakujeme za účasť, blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a želáme ešte lepšie v nasledujúcom ročníku.