Počítače hýbu svetom. V dnešnej digitálnej dobe, kde aj vyučovanie je realizované v on-line priestore, si to uvedomujeme viac, ako kedykoľvek predtým. Preto sme sa rozhodli zapojiť do projektu ENTER, ktorý podporila spoločnosť Slovak Telekom  v spolupráci s nadáciou Pontis, aby sme zlepšili podmienky pre zmysluplné využívanie informačných technológií, a to inovatívnym a zážitkovým spôsobom. Z grantu, ktorý sme dostali, sme zakúpili programovateľné minipočítače BBC micro:bit, ktoré robia informatiku hrou. Takýto minipočítač obsahuje displej, senzory pohybu, tepla a svetelnosti. K nemu je možné pripájať tiež ďalšie senzory, ako sú led svetlá, motorčeky a čerpadlá, čím sa jeho možnosti použitia rozširujú aj na iné predmety, ako sú biológia, prípadne fyzika. Žiakom sa takéto hodiny veľmi páčili, a čo je hlavné, zaujalo to aj dievčatá, ktoré informatiku nemávajú v obľube. Veríme, že aj tieto aktivity prispejú k rozvoju digitálnych zručností, ktoré prinášajú lepšie príležitosti a sú predpokladom pre kvalitnejší život v modernom svete.

.

.