Milí rodičia, starí rodičia a žiaci našej materskej a základnej školy! 
 
Ďakujeme, že ste prišli a spolu s nami na chvíľku zastavili predvianočný zhon a podporili svojím potleskom Vaše deti, ktoré si pre Vás pripravili program a školské vianočné trhy. 
 
Ďakujeme, že ste prispeli do trhov krásnymi výrobkami, koláčmi do Misijného zrnka, finančným príspevkom a podporou. Nech nás do ďalších dní sprevádza posolstvo tohto programu. 
 
Svieť svetlo tmám, soľ zeme daj nám,
mračná sa rozplynú, keď príde láska k nám.
Svieť svetlo tmám, Pán je ním sám,
z nás Božou žiarou Jeho svetlo svieti každý deň aj vám.