V posledných dňoch naši šiestaci absolvovali exkurzie, kde si mohli svoje teoretické vedomosti z vyučovacích hodín rozšíriť o nové poznatky v exteriéri.

V rámci biológie navštívili v utorok 10. októbra Klimatickú záhradu na Gymnáziu Alejová. Študentky gymnázia najprv žiakom porozprávali o dôležitosti vnímania klimatických zmien. Potom si pozreli v záhrade jazierko, v ktorom mali možnosť nakŕmiť rybky, videli tiež vyvýšené záhony, altánok, rôzne druhy bylín a kríkov ako napr. rakytník, muchovník. Túto návštevu ukončili žiaci zasadením stromu v rámci ErasmusDays2023.

Na druhý deň žiaci navštívili Myšľanské obecné múzeum a archeologické nálezisko Várheď v Nižnej Myšli. Keďže sa na dejepise práve učia o bronzovej dobe, mohli na vlastné oči vidieť nálezy z jednej z najvýznamnejších lokalít na Slovensku z tohto obdobia. V múzeu zaujali šperky, nástroje, zbrane, keramika, ale najmä kostrové pozostatky ľudí z bronzovej doby či replika unikátneho nálezu - hlineného vozíka, s ktorým sa deti hrali kedysi pred 3500 rokmi. V archeoskanzene mohli zblízka vidieť (a skúmať) chatrče, palisádové opevnenie, pec na vypaľovanie keramiky, či dokonca obetnú jamu s replikami kostier obetovaných žien. 

Práve prepojenie poznatkov z učebníc s názornými alebo praktickými skúsenosťami pomáha žiakom lepšie si osvojiť vedomosti a pochopiť súvislosti, či dokonca – najmä v prípade biológie - uplatniť ich v praxi.