Dňa 29. marca 2023 sa v priestoroch Teologickej fakulty v Košiciach uskutočnilo dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády. Našu školu reprezentovali žiačky, ktoré postúpili zo školského kola: Terézia Ogurčáková 8. roč., Mária Amália Pavlíková 6. roč. a Tatiana Galdunová 8. roč. V rámci dekanátu Košice–východ sa umiestnili na 2. mieste. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.