Dňa 25.3.2023 sa naša žiačka Mária Amália Pavlíková zúčastnila celoslovenskéko kola recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha..., ktorá sa konala na Spojenej škole Svätej Rodiny v Bratislave. Amália súťažila v III. kategórii v prednese poézie. Vo veľkej konkurencii získala úžasné 1. miesto. Veľmi sa z toho tešíme. Amálke blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.