začínajú

v piatok 28. októbra 2022

a v pondelok 31. októbra 2022.

 

Školské vyučovanie sa začne

v stredu 02. novembra 2022.

 

ŠKD v čase jesenných prázdnin nebude v prevádzke.