Májovú  nedeľu 29. mája 2022 sme venovali oslave rodín. Radosť, láska a priateľstvo sa šírilo školským dvorom. V programe vystúpili deti materskej školy s básňami a piesňami na oslavu rodín. Žiaci základnej školy pripravili scénickú modlitbu sv. ruženca, v ktorom sa zamýšľali nad otázkami ako napr. kde nájsť prameň sily pre každodenný všedný život v rodine, ako byť vnímavými, aby sa nikto v rodine necítil sám, opustený, zabudnutý, odsunutý, či nechcený. Záver programu patril piesňam detí z krúžku Gospel párty, modernému tancu z tanečného krúžku a hymne školy, refrén ktorej začína My sme jedna rodina, škola Marka Križina.

Pápež František vyhlásil práve tento rok ako Rok „Rodiny Amoris Laetitia“. Jeho cieľom je osloviť každú rodinu na celom svete. Rodina je darom pre Cirkev a spoločnosť, a predovšetkým je darom pre náš život.

Pri príležitosti Dňa rodiny naša škola pripravila logo, pri tvorbe ktorého sme sa inšpirovali práve logom 10. Svetového stretnutia rodín. Pripomína kolonádu pred bazilikou svätého Petra, ktorá symbolizuje objatie rodín Matkou a ňou je Cirkev. Pod kupolou je umiestnené logo našej školy, špecifickej rodiny, ktorá má pevné miesto a poslanie v univerzálnom spoločenstve Cirkvi. Nad všetkým sa týči k nebu Kristov víťazný kríž.

Ľudské postavy predstavujú manžela - otca, manželku - matku, deti, starých rodičov a vnúčatá. Sú obrazom Cirkvi ako "rodiny rodín". Chcú zdôrazniť, ako je možné žiť rodinnú lásku, ako povolanie a cestu k svätosti v podstate bežného života. Postavy sú dynamické, v pohybe smerom von. Všetky časti atribúty sú vložené do dvoch dlaní. Tmavšej, symbolizujúcej dlaň Boha Otca a svetlej, symbolizujúcej dlaň Panny Márie. Lebo len v týchto dlaniach sa môžeme cítiť bezpečne pri všetkých útokoch na rodinu.

Po skončení programu  boli pre deti a rodičov prichystané zábavné stanovištia pod patronátom starších spolužiakov a učiteľov školy. Mládežnícka organizácia eRko pripravila pre deti maľovanie na tvár a občianske združenie Maják nádeje ponúkalo ručne zhotovené výrobky, zakúpením ktorých podporíme rodiny v núdzi.

Nech je pre nás rodina najväčším pokladom. Pápež František nám ponúka rodinnú otázku: “Čo chceš, aby som pre Teba urobil?“ Často sa pýtajme sami seba: “Čo by som mohol urobiť, aby bol každý člen našej rodiny šťastný?“